14. јануар 2013.

Eterično telo i njegova uloga u isceljivanju


Eteričko telo je složena energetsko-informacijska matrica koja prodire kroz gusto fizičko telo i nadilazi ga za nekoliko centimetara. Eteričko telo pokreće fizičko telo kroz sofisticiranu mrežu energetskih centara, distributivnih linija koje se u kineskoj medicini nazivaju meridijanima i koje se granaju u sve manje i manje energetske kapilare koji se nazivaju „nadije“ što je sanskrtski izraz za „kanale“.Ova mreža potvrđena je od strane brojnih modernih naučnih metoda, uključujući i magnetsku rezonancu (MRI).

Energetski centri često se nazivaju čakrama što je sanskrtska riječ koja znači krug ili točak. Takođe, to je i eksperimentalno potvrđeno s elektrostatskim merenjima kao i elektromiografijom (EMG). Energetski centri su poput elektrana, gde se energija visokog napona transformiše i distribuira putem dalekovoda. Eteričko telo se sučeljava s fizičkim preko tih dalekovodova, tih meridijana. Ta energetska mreža odgovara fizičkom nervnom sistemu.

Energetski centri i meridijani čine osnovu uspostavljenih različitih modaliteta energetskih isceljivanja, i povezani s fizičkim, emocionalnim i mentalnim zdravljem. Jedno od objašnjenja za to je "efekat interfejsa" eteričkog tijela. Smatra se da eteričko telo deluje kao veza između fizičkog i drugih energetskih tela (emocionalnog, mentalnog i duhovnog). To energetsko telo utkano je unutar fizičkog tela i nevidljivo spolja.

Kao veza, eteričko telo djeluje i kao ulaz u preostala tri tela - emocionalno, mentalno i duhovno – stvarajući uzajamnost između njih. Bilo kojem od tih tela može se pristupiti kroz eteričko telo. To je razlog zašto različiti modeli isceljivanja koji posebno uključuju rad na eteričkom telu obično pomažu kod fizičkih oboljenja, kao i emocionalnih te psiholoških problema.Osim što eteričko telo ima funkciju veze, ono ima još jednu važnu funkciju. Konvencionalna mudrost je da geni pružaju nacrt fizičkog tela. Međutim, inovativna istraživanja u području molekularne biologije tokom posljednjih nekoliko desetleće sugerišu nam drugačije.

Iako geni igraju temeljnu ulogu u određivanju naše fizikalnosti, novo polje epigenetike otkrilo je još jedan uticaj izvan gena koji određuje hoće li se koristiti određeni gen ili ne.

Prema epigenetici, naši geni su više poput građevinskog materijala nego nacrta. Oni su drvo, ekseri, kamen i materijal za učvršćivanje koji može ili ne mora biti uključen u fizičku strukturu. Nešto izvan gena pomaže utvrditi hoće li on biti uključen u  proces izgradnje. Mehanizmi koji potencijalno utiču na to hoće li se gen „izraziti“ ili ne, uključuju nefizičke faktore kao što su emocije, misli i stanja svijesti. U svetlu efekta interfejsa, to je područje eteričnog tela, koje pruža ulaz u fizičko, emocionalno, mentalno i duhovno tijelo.

U tom smislu, pravi nacrt za fizičko telo je eterično koje sadrži energetsko-informacijska uputstva koja određuju formiranje fizičkog tela. Takođe ispada da su svi aspekti fizičkog tela, uključujući bolesti, prvo postojali u eteričnom telu. Fizičko telo je kopija eteričnog – eterično telo je „orginal“. To pomaže u objašnjenju zašto su energetska isceljivanjanja u stanju proizvesti fizičke efekte jednostavnim balansiranjem energije eteričnog tela. Izgleda da ona mogu delovati na nivou nacrta.

Uzeti zajedno, efekt veze i efekat nacrta eteričnog tela imaju dubok uticaj na fizičko telo, od oblika i veličine do zdravlja i vitalnosti. Važne energetske aktivnosti događaju se iza kulisa, u unutarnjim područjima, dok se na fizičkom telu pokazuju posljedice. U osnovi, fizičko telo je pozornica na kojoj emocije, misli i duhovne energije igraju svoj krajnji izražaj.


Multidimenzionalni model (fizičko-eterično, emocionalno, mentalno i duhovno tijelo) i eterično telo zasebno, pomažu nam da shvatimo zašto je tako čest povratak oboljenja tretiranih samo konvencionalnim medicinskim pristupima. Neko može oboleti od bilo koje bolesti, izlečiti se, a zatim ponovno oboleti. Bolest ne može biti istinski izliječena, jer bavljenje samo fizičkim aspektom potencijalno ostavlja netaknut „energetski potpis“ bolesti. I zaista, energetsko telo drži ključ za potpuno isceljenje.


Prepoznavanje i rad s energetskim telom takođe može pružiti odličnu prevenciju. Budući da u ovom modelu, bilo koja fizička bolest prvo postoji u eteričnom telu pre nego što se manifestuje na fizičkom nivou, ne moramo čekati da se bolest materijalizuje. Možemo biti proaktivni, fokusirajući se prvo na energetsko telo, održavajući ga zdravim i balansiranim. To je nešto što se u velikoj meri može postići edukacijom i radom na sebi, a i finansijski je povoljnije i manje invazivno od medicinske intervencije na ukupnom fizičkom nivou.

Priznavanje energetskog tela je ono što definiše energetsku medicinu i razlikuje je od klasičnog konvencionalnog pristupa. Koliko je poznato, svaki sistem isceljivanja na svetu priznaje postojanje ove vrste energije osim jedne – zapadne konvencionalne medicine. No, i to će se verojatno promeniti kako se pozitivan terapijski učinak energetskog isceljivanja kontinuirano potvrđuje. Stoga, vrieme je da se duša uključi natrag u medicinu!

Tekstovi preuzeti sa www.quantumzona.com