16. март 2012.

Preobražaj energija ima svoju svrhu

"Preobražaj energija ima svoju svrhu. Kao što je već rečeno, sve ima određenu frekvenciju; neke od njih se podudaraju sa vašom, neke ne. Ali što se više širi vaša svest i što ste više u stanju da zadržite frekvenciju ljubavi, to više ćete biti u stanju da dosadašne štetne energije pretvorite u korisne. Što se više razvijete u ono biće koje mi ovim rečima budimo, to više ćete osetiti energije, snagu i unutrašnjnju ljubav i otrovi koji vas okružuju prolazi će kroz vas bez ikakvog dejstva. Načinom na koji integrišete mir u svoja duhovna, emocionalna i fizička tela, stvori ćete za sebe više frekvencije.

Kada se to desi, frekvencije ljubavi, sigurnosti i uravnoteženosti koje ste sami stvorili učiniće sve spoljašnje negativne frekvencije bezazlenim. Život se sve više menja, i vi ste tu da putujete sa vetrom promena – a ne da se borite protiv tog vetra." - "Porodica svetlosti" - Barbara Marciniak

Tokom Rekonekcije i Rekonektivnog isceljivanja, vaša frekvencija raste, i upravo zato se prirodno i lako dešava ovo gore opisano, upravo zato u Vama raste osećaj ljubavi, zahvalnosti, radosti i "otpada" ono što je niža vibracija, strah, depresija... U Vaš život privlačite ljude i događaje koji su više vibracije, menjaju se matrice ponašanja i reagovanja koje u Vama uzrokuju osećanja niskih vibracija, Vi menjate način reagovanja, Vama se menja život. Dolazi do isceljenja.